Global Slovenija

Transportno preduzeće istog vlasnika, osnovano 2007. godine u Ljubljani.

Bavi se istovetnom delatnošću, kamionski prevoz robe hladnjačama.

Upravljački menadžment je u Srbiji kao i logistički centar.

Kanacelarija u Ljubljani

Adresa:Republika Slovenija, 1000 – Ljubljana Cvetkova ulica 1
E-mail:office@globalsistem.si